ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

DRIVING SCHOOL AND OTHER SERVICES

Αναθεωρήσεις ερασιτεχνικών/επαγγελματικών αδειών οδήγησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • δίπλωμα
  • ταυτότητα
  • α.φ.μ
  • υπεύθυνη δήλωση
  • αίτηση εκτύπωσης
  • πιστοποιητικά ιατρών (οφθαλμίατρος-παθολόγος)
  • παράβολα αναθεώρησης

resize.php