ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ’

DRIVING SCHOOL AND OTHER SERVICES

ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ΄

Μαθήματα

Προϋποθέσεις

Δικαιολογητικά

 • 15 θεωρητικά μαθήματα στο βιβλίο του λεωφορείου
 • 15 πρακτικά μαθήματα με το όχημα
 • ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β σε ισχύ
 • θα πρέπει να έχει κλείσει το 21ο έτος
 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα
 • α.φ.μ
 • πιστοποιητικά ιατρών(οφθαλμιάτρου-παθολόγου)
 • υπεύθυνη δήλωση
 • αίτηση εκτύπωσης
 • παράβολα

Όλες οι επεκτάσεις για όλες τις κατηγορίες γίνονται αποκλειστικά με οχήματα της σχολής μας.

 

Τα πιστοποιητικά των ιατρών δεν είναι απαραίτητα εάν υπάρχει επαγγελματική άδεια άλλης κατηγορίας