ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

DRIVING SCHOOL AND OTHER SERVICES

ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ TAXI

Προϋποθέσεις

Δικαιολογητικά

  • απολυτήριο δημοτικού για τους γεννηθέντες έως την 2/4/1969
  • απολυτήριο γυμνασίου για τους γεννηθέντες μετά την 3/4/1969
  • για αλλοδαπούς: πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2
  • 4 φωτογραφίες
  • ταυτότητα
  • δίπλωμα 
  • α.φ.μ
  • πιστοποιητικά ιατρών(οφθαλμιάτρου-παθολόγου-ψυχιάτρου)
  • υπεύθυνη δήλωση
  • παράβολα