ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

DRIVING SCHOOL AND OTHER SERVICES

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Προϋποθέσεις για τη μετατροπή

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Η Αλβανική άδεια οδήγησης θα πρέπει να έχει αποκτηθεί  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2η ΙΟΥΝΙΟΥ 2001.
 • Εάν η άδεια έχει αποκτηθεί αργότερα ,θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να μην είχε διαμονή στην Ελλάδα και να μην έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησής του από 19/05/2020 και μετά.
 • Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να μην έχει λήξει.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα  πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα τουλάχιστον 185 ημέρες. 
 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο. 
 • Άδεια διαμονής τουλάχιστον 185 ημέρες και να είναι σε ισχύ.
 • Βεβαίωση γνησιότητας Αλβανικού διπλώματος (αναζητάτε υπηρεσιακά).
 • Άδεια οδήγησης.
 • Μετάφραση της ξένης άδειας από δικηγόρο ή από το υπουργείο εξωτερικών.
 • Α.Φ.Μ.
 • Α.Μ.Κ.Α.
 • Βεβαιώσεις ιατρών (οφθαλμιάτρου και παθολόγου.
 • Βεβαίωση ιστορικού αδείας διαμονής από το τμήμα αλλοδαπών.
 • Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης.
 • Παράβολα.

Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν είναι γνήσια, ο ενδιαφερόμενος έχει κυρώσεις λόγω ψευδής δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε κάθε απορία.