ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΕΩΣ 125cc

DRIVING SCHOOL AND OTHER SERVICES

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 125cc Α1

Μαθήματα

Για αρχική έκδοση της κατηγορίας χωρίς άλλο δίπλωμα

Εάν ο οδηγός έχει δίπλωμα ΑM  έως 50cc

Εάν ο οδηγός έχει δίπλωμα αυτοκινήτου

 • 21 ώρες θεωρητικά μαθήματα κ.ο.κ 
 • 11 ώρες θεωρητικά μαθήματα στο βιβλίο της μηχανής
 • 14 ώρες πρακτικά μαθήματα στο όχημα
 • 2 ώρες θεωρητικά μαθήματα μηχανής
 • 7 ώρες πρακτικά μαθήματα στο όχημα
 •  11 ώρες θεωρητικά μαθήματα στο βιβλίο της μηχανής
 • 12 ώρες πρακτικά μαθήματα στο όχημα

Προϋποθέσεις

Δικαιολογητικά

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή 2 αν είναι κάτοχος ΑΜ κατηγορίας
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα
 • α.φ.μ.
 • πιστοποιητικά ιατρών εάν είναι αρχικό δίπλωμα
 • υπεύθυνη δήλωση
 • αίτηση εκτύπωσης
 • παράβολα

Όλες οι επεκτάσεις για όλες τις κατηγορίες γίνονται αποκλειστικά με οχήματα της σχολής μας.

Λόγω covid ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να φέρει μαζί του σε κάθε πρακτικό μάθημα τον κατάλληλο εξοπλισμό για να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση. Κράνος, γάντια, προστατευτικά σώματος κλπ.