ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ Ε’

DRIVING SCHOOL AND OTHER SERVICES

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ Ε'

57462734_2429329413777741_8090281822182703104_n

Μαθήματα

Προϋποθέσεις

Δικαιολογητικά

  • 10 πρακτικά μαθήματα στο φορτηγό
  • για την κατηγορία Γ+Ε ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την κατηγορία Γ σε ισχύ
  • θα πρέπει να έχει κλείσει το 21ο έτος
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • ταυτότητα
  • δίπλωμα
  • α.φ.μ.
  • υπεύθυνη δήλωση
  • αίτηση εκτύπωσης
  • παράβολα

Όλες οι επεκτάσεις για όλες τις κατηγορίες γίνονται αποκλειστικά με οχήματα της σχολής μας.